Selecteer een pagina

De datum waarop drie zusters van gemeenschap ‘De Bron’ naar Den Bosch zullen gaan is 26 november aanstaande. De verbouwing is daar nog gaande, maar de voorbereidingen voor de verhuizing zijn ook in volle gang. Vanaf 1 december zal met de komst van de zusters dagelijks een middaggebed en dagsluiting aan het al bestaande getijdengebed toegevoegd worden. Vanaf 1 december zal er ook wekelijks een vigilieviering op de zaterdagavond plaatsvinden.