Selecteer een pagina

In deze moeilijke tijd bidden wij om bemoediging en kracht.

Barmhartige Vader,
vervul onze gedachten
met uw goedheid
Wees in uw oneindig erbarmen
alle mensen nabij
Buig U toe
naar kwetsbare mensen
die naar U uitzien en neem
ons allen op
in de bescherming van uw
levengevende liefde.
Amen

Bidden wij
voor mensen die totaal afhankelijk zijn
van de hulp van anderen
dat zij liefdevol en waardig geholpen worden

voor mensen die hulp verlenen
en zichzelf helemaal geven voor anderen
dat zij niet totaal uitgeput raken
maar de kracht en de energie krijgen
om vol te houden

voor alle mensen
die zwaar lichamelijk en geestelijk lijden te dragen hebben
voor hen die met een slopende ziekte moeten leven
dat gesteund en gedragen mogen worden
door lieve mensen die hen nabij willen zijn

voor ons allen
die getroffen zijn door crisis en rampspoed
dat wij dwars door alle moeilijkheden heen
de moed en het vertrouwen niet verliezen
maar blijven vasthouden aan het geloof
dat we in verbondenheid met elkaar
door deze tijd heen geraken

Moge God daartoe ons Licht zijn
en onze Behoeder

Gebed 13 03 2020