Selecteer een pagina

Van harte wensen wij iedereen een zalig Pasen !

De Paastijd is aangebroken. Een tijd van vreugde om licht dat de duisternis heeft verdreven en leven sterker dan de dood. Een tijd om blij te zijn om alles wat God ons heeft gegeven, en de onvoorstelbare Liefde die Hij ons heeft betoond.

Leven-gevende en barmhartige God,
geef dat wij uw roepstem horen
vandaag en altijd
Maak ons ontvankelijk voor Uw Woord
en geef dat wij het durven te verstaan
en in ons laten weerklinken
opdat ons vertrouwen
in Uw heilbrengende belofte
van liefde in overvloed mag groeien
en ons geloof tot rotsgrond mag worden
Geef dat wij U mogen zien
in alle mensen om ons heen
en in heel uw Schepping
Schenk ons de kracht en de gezindheid
die was in Hem, Jezus Christus,
Uw Zoon en onze verrezen Heer. Amen