Selecteer een pagina

Franciscusfeest 2021

Vrede en alle goeds ! Op 4 oktober vieren we het feest van de heilige Franciscus van Assisi. Dit jaar met als thema: vreugde. Franciscus staat bekend om zijn liefde voor God en heel de schepping, zijn nadruk op armoede en zijn wens van vrede. Door dit alles heen...

Vieringen en gasten

Kijk voor de laatste informatie over de openstelling van vieringen en het ontvangen van gasten op de pagina van Nijmegen of van Den Bosch.        ...

Plechtige professie

Op 14 september -Kruisverheffing- heeft zr. Elisabeth haar plechtige professie gedaan in de gemeenschap van ‘De Bron’. Vanwege alle corona-maatregelen was de viering in de Cenakelkerk van de Heilig Landstichting (Berg en Dal). Wij danken God voor haar...

Zusters De Bron kiezen nieuw bestuur

Op 24 juni jongstleden hebben de zusters van De Bron een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit: zr. Ria van Dinther, abdis zr. Hannah van Ginkel, vicares zr. Mirjam van Schaik, raadzuster