Selecteer een pagina

Paastijd 2021

Van harte wensen wij iedereen een zalig Pasen ! De Paastijd is aangebroken. Een tijd van vreugde om licht dat de duisternis heeft verdreven en leven sterker dan de dood. Een tijd om blij te zijn om alles wat God ons heeft gegeven, en de onvoorstelbare Liefde die Hij...

Lichtvoetig Dagje- nieuwe datum in september

Vorig jaar was besloten om wegens het Corona virus een Lichtvoetig Dagje te laten plaatsvinden op 19 september i.p.v. het jaarlijkse Lichtvoetig Weekend. Helaas kon ook dat Dagje niet door gaan. Hopelijk lukt het dit jaar wel. In elk geval hebben we een nieuwe datum:...

Vieringen in coronatijd

Vanaf 1 juli 2020 kunnen er in veel kerken op beperkte schaal vieringen worden bijgewoond. De richtlijnen van de bisschoppen blijven echter sinds die tijd van kracht, zoals 1,5 meter afstand bewaren, van tevoren melden, en aangepaste communie. In elk geval tot Pasen...

Zusters De Bron kiezen nieuw bestuur

Op 24 juni jongstleden hebben de zusters van De Bron een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit: zr. Ria van Dinther, abdis zr. Hannah van Ginkel, vicares zr. Mirjam van Schaik, raadzuster