Selecteer een pagina

Nieuw bestuur

Op 23 juni jongstleden hebben de zusters van De Bron een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur bestaat uit: zr. Ria van Dinther, abdis zr. Hannah van Ginkel, vicares zr. Mirjam van Schaik, raadzuster