Selecteer een pagina

Nieuw bestuur

Op 23 juni jongstleden hebben de zusters van De Bron een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur bestaat uit: zr. Ria van Dinther, abdis zr. Hannah van Ginkel, vicares zr. Mirjam van Schaik, raadzuster

Plechtige professie

Op 14 september -Kruisverheffing- heeft zr. Elisabeth haar plechtige professie gedaan in de gemeenschap van ‘De Bron’. Vanwege alle corona-maatregelen was de viering in de Cenakelkerk van de Heilig Landstichting (Berg en Dal). Wij danken God voor haar...