Selecteer een pagina

Op 24 juni jongstleden hebben de zusters van De Bron een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit:

zr. Ria van Dinther, abdis
zr. Hannah van Ginkel, vicares
zr. Mirjam van Schaik, raadzuster