Wekelijks is er op zaterdagavond om 18.30 uur een gebedsviering in de kerk van Stadsklooster San Damiano.

In de sterkte liturgische tijden (o.a. Advent, 40-dagentijd) zal er een vigilieviering zijn i.p.v. een gebedsviering:

Vigilie betekent ‘waken – de wacht houden’. Het is een kerkelijke viering die vooraf gaat aan de zondag of een belangrijke feestdag zoals Pasen en Kerstmis, of de feestdag van een heilige. De viering vindt daarom plaats in de avonduren.

Ze heeft een heel eigen karakter. Ze loopt in zang, lezing, gebed en symbolen vooruit op het feest dat daags daarop volgt. Het gebruik kent oude kerkelijke wortels. In de Bijbel worden op meerdere plaatsen waken en bidden al ‘in een adem’ genoemd.

Van harte welkom om dit met ons mee te vieren!

Overige gebedstijden vind u hier.