In het najaar zal zr. Beatrijs Corveleyn opnieuw lessen begeleiden in Nijmegen. Ditmaal worden er mystieke teksten gelezen van christelijke schrijvers door de eeuwen heen.

WAT
In dit lesblok lezen we teksten uit de rijke christelijke mystieke traditie van o.a. Augustinus, Gregorius van Nazianze, Meister Eckhart, Teresa van Avila, Blaise Pascal, Dag Hammarskjöld, Christian de Chergé…

WANNEER
Op 6 donderdagmiddagen vanaf september 2019.
Telkens van 14.30 u tot 16.30 u, met een korte thee/koffiepauze.
19 en 26 september, 10, 17 en 24 oktober en 7 november.

WAAR
Clarissenklooster ‘de Bron’ – Waterstraat 141, 6541 TE Nijmegen
Graag bij de zij-ingang aan de Biezenstraat binnenkomen voor de les. Van harte welkom vanaf 14.15 u.

DOOR WIE
Zr. Beatrijs Corveleyn osc zal de lessen verzorgen.

VOOR WIE
Ieder die graag samen met anderen kennismaakt met of zich verder verdiepen wil in inspirerende teksten uit de christelijke mystiek.

OPGAVE
Om je op te geven (graag vóór 10 september) en voor vragen kun je mailen naar
clarissen.nijmegen@zrs-clarissen.nl

KOSTEN
Een vrijwillige bijdrage voor de lessen wordt op prijs gesteld. Dit kan ter plekke en ook via rekeningnummer: NL49INGB0000948089 ten name van Zusters Clarissen – o.v.v. Lesblok tekstlezen mystiek