Het Franciscushuis is, na een zeer grondige verbouwing, weer in gebruik genomen. André, de voormalige beheerder, knipte het lint door en draaide de sleutel om. Nadat alle gasten binnen waren, werd het gebouw ingezegend, net als in 1936. Toen werd het gebouwd als vergader- en ontmoetingscentrum voor de zogenaamde Derde Orde (nu de Orde van Franciscaanse Seculieren geheten). Het ophangen van een kruis in de zaal was destijds én nu onderdeel van de inzegening. De bewoners van het Stadsklooster onthaalden daarna de gasten op koffie en thee met amandelkoekjes (franciscaanse traditie). Tijdens de koffie werd in een korte presentatie toegelicht welke gedachten ten grondslag hadden gelegen aan de verbouwing. Ook was er aandacht voor de problemen die gaandeweg gerezen waren. En dat bleken er niet weinig. Maar iedereen was het er over eens dat er nu sprake is van een prachtige zaal, die helemaal bijdetijds is, energiezuinig en waarin iedereen gastvrij kan worden ontvangen.