De zusters clarissen zijn ruim een jaar geleden in Stadsklooster San Damiano komen wonen nadat ze in 1651 de stad ‘s-Hertogenbosch verlaten hadden. De orde van de clarissen is gesticht door Clara van Assisi. Zij wordt o.a. vereerd als beschermheilige tegen slecht weer. Clara, de vrouwelijke vorm van het Latijnse clarum, betekent namelijk ‘klaar’, of ‘helder’. Om deze reden wordt er volgens een oud gebruik regelmatig een worst voor Clara aangeboden bij Stadsklooster San Damiano met de vraag of de zusters clarissen willen bidden voor stralend weer bij gelegenheden als huwelijk, reizen, processies enz.
Nog ouder is het gebruik om i.p.v. worst eieren te schenken. Eén van de leefregels van de clarissen was namelijk dat ze geen vlees aten. Daarom schonken de mensen eieren. Eieren en kaas i.p.v. worst, naar dít gebruik willen de clarissen graag terug om hiermee in de huidige tijd een signaal af te geven om behoedzaam, respectvol en liefdevol om te gaan met al wie en wat geschapen is. Zo blijven de zusters clarissen bidden voor een mooie dag bij bijzondere gelegenheden.