• Hoogfeest van Franciscus

Het thema voor het hoogfeest van Franciscus sluit dit jaar aan bij de herdenking van de ontmoeting tussen Franciscus en de sultan van Egypte, 800 jaar geleden. Om te gaan ontmoeten…
Voor Franciscus is het gaan naar de medemens altijd van het grootste belang geweest. Zijn eigen bekering heeft hij beleefd in het gaan naar een zieke mens (een melaatse) waarin hij Jezus zag en omarmde. In de ander, wie het ook is, kunnen we God zelf ontmoeten. Ontmoeten wordt dan ook meer dan enkel een vluchtige kennismaking of een kort handgebaar. In de ontmoeting kan echt contact ontstaan , en een uitwisseling die gebaseerd op vrede en vriendschap. Met uitgestoken handen en een open hart kan iets gebeuren dat boven onszelf uitstijgt. 

Donderdag 3 oktober:            17.00u Vespers
                                               19.30u Transitusviering
Vrijdag 4 oktober:                   09.30u Eucharistieviering
                                               17.00u Vespers

  • Mediteren bij de Bron

Vanaf september zal er opnieuw gelegenheid zijn om in het klooster te mediteren onder begeleiding. Voor meer info zie de flyer.

  • Lichtvoetig weekend

Van vrijdag 20 t/m zondag 22 september 2019 vindt het 11e Lichtvoetig weekend plaats in ‘De Bron’ Nijmegen. Een weekend voor deelnemers van 25 t/m 45 jaar. Het thema is dit jaar: ‘Dank je wel ? Dankbaar voor het onverwachte’. Voor meer info zie de flyer.

  • Lesblok: Samen teksten lezen uit de christelijke mystiek 

Vanaf september zal zr Beatrijs Corveleyn een nieuw lesblok begeleiden. Daarin worden mystieke teksten bestudeerd van christelijke schrijvers door de eeuwen heen. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. Er is wel een maximum aantal deelnemers. Voor meer informatie zie de tekst van de flyer.

 

  • Sacrale dans

Regelmatig is er sacrale dans in de kapel van ‘De Bron’. Met een groep dansen we meditatief waarbij de beleving van het dansen voorop staat.

We dansen ook in onze vieringen (o.a. vigilievieringen tijdens de Advent en 40-dagentijd, 2e Kerstdag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag).

  • Mandalatekenen

Een mandala is een cirkelvormige tekening met daarin allerlei figuren en patronen. Mandala’s zijn vaak symmetrisch, maar dat hoeft niet persé. Mandala betekent ‘cirkel’ of ‘centrum’. Tibetaanse monniken gebruiken mandala’s vaak om mee te mediteren.

Mandala tekenen is een creatieve manier om bezig te zijn met wat er in je leeft. Of wat er in je wordt opgeroepen door bijvoorbeeld een bepaalde tekst.

  • Evangelielezen

De Bijbel is onze belangrijkste inspiratiebron en het fundament van ons christelijk geloof. Door samen Bijbelteksten te lezen en te bespreken bieden we elkaar verdieping en bezinning.

  • Leesgroep (geschriften Franciscus)

De leesgroep bestaat uit enkele zusters van De Bron en mensen die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van Franciscus van Assisi.