• Cursus kerkvaderteksten lezen

Vanaf februari zal zr Beatrijs Corveleyn weer lessen geven in Nijmegen. Het gaat om 6 bijeenkomsten waarin teksten van kerkvaders worden gelezen. Voor meer informatie zie de flyer.

  • Mediteren bij de Bron

Kom, verder in de stilte.

Wat horen we in de stilte als we diep in onszelf luisteren: met lichaam en ziel ? We mediteren verder met Karina en de zusters Clarissen in de kapel van de Bron rondom het thema stilte.

*Rustig lichaamswerk *Korte tekst-lezing
*Meditatie *Thee

Op de donderdagavonden: 20 februari, 5 maart, 19 maart, 2 april, 16 april, 30
april, 14 mei 2020

Deur open 19.00u (zij-ingang de Biezenstraat)
Start 19.15 tot 20.30u (met thee)
Kosten: €5,- per avond(Als het kan…)

  • Sacrale dans

Regelmatig is er sacrale dans in de kapel van ‘De Bron’. Met een groep dansen we meditatief waarbij de beleving van het dansen voorop staat.

We dansen ook in verschillende vieringen (o.a. vigilievieringen tijdens de Advent en 40-dagentijd, 2e Kerstdag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag).

  • Mandalatekenen

Een mandala is een cirkelvormige tekening met daarin allerlei figuren en patronen. Mandala’s zijn vaak symmetrisch, maar dat hoeft niet persé. Mandala betekent ‘cirkel’ of ‘centrum’. Tibetaanse monniken gebruiken mandala’s vaak om mee te mediteren.

Mandala tekenen is een creatieve manier om bezig te zijn met wat er in je leeft. Of wat er in je wordt opgeroepen door bijvoorbeeld een bepaalde tekst.

  • Evangelielezen

De Bijbel is onze belangrijkste inspiratiebron en het fundament van ons christelijk geloof. Door samen Bijbelteksten te lezen en te bespreken bieden we elkaar verdieping en bezinning.

  • Leesgroep (geschriften Franciscus)

De leesgroep bestaat uit enkele zusters van De Bron en mensen die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van Franciscus van Assisi.