Gasten

Als gemeenschap vinden wij gastvrijheid belangrijk. Daarom bieden wij mensen die naar stilte en gebed verlangen, de mogelijkheid om een paar dagen in ons midden te verblijven.

Wij ontvangen individuele gasten, maar ook (kleine) groepen.

Voor wie zich wil bezinnen op zijn levensweg en behoefte heeft aan persoonlijke verdieping bestaat er de gelegenheid om langere tijd met ons mee te leven.

 

Gastenzuster

Mocht je belangstelling hebben voor een verblijf bij ons neem dan (liefst telefonisch) contact op met zr. Hannah.
Ze is bereikbaar op telefoonnummer: 024-378 29 04. Meestal tussen 9.30 – 11.30 uur en tussen 14.30 – 16.30 uur. (Afspraken maken bij voorkeur door de week).
E-mail: gastenzuster@zrs-clarissen.nl

Individueel

Als je bij ons voor een paar dagen te gast bent, doe je mee aan onze dagorde. Dat betekent meeleven op ons gebedsritme, en (in stilte) mee-eten met onze gemeenschap.
Daarnaast ben je vrij om zelf je tijd in te vullen. Je mag ook aansluiten bij onze recreatiemomenten in de huiskamer. Als je tussentijds behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek, dan kun je dit aangeven bij de gastenzuster.

Gastenprijs voor individuele gasten:

De hoogte van de gastenprijs wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd.

Wij kiezen voor een inkomensafhankelijk systeem om onderlinge solidariteit vorm te geven zodat het voor een ieder mogelijk is om enkele dagen bij ons te verblijven. Er zijn drie tarieven per etmaal. Elke gast kan zelf de hoogte van de gastenprijs bepalen. Richtlijnen hiervoor zijn:

A       € 40,00
B       € 45,00
C       € 50,00

A-tarief      minimuminkomen tot max. € 1.200,- netto per maand.
B-tarief      modale inkomens van € 1.200,- tot max. € 1.600,- netto per maand.
C-tarief      bovenmodale inkomens van € 1.600,- en meer netto per maand.

Je kunt zelf lakens en handdoeken meenemen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van onze lakens en handdoeken (kosten per verblijf: € 8,00).

Mochten de verblijfskosten een probleem zijn, dan is korting mogelijk.

Groepen

Als je belangstelling hebt om met een groep bij ons te komen dan bieden we je twee mogelijkheden, die ook zijn te combineren:

Kennismaking met  het klooster en (eventueel) een groepsgesprek. We vertellen dan iets over ons leven en het gebouw, en er is de mogelijkheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Een verblijf van een paar dagen in het kader van bezinning en/of stiltebeleving. Groepsleden volgen zo veel mogelijk onze dagorde, wel heeft de groep eigen recreatiemomenten. Ze eten ’s middags en ’s avonds met de gemeenschap. Voor samenkomst krijgt de groep de beschikking over een eigen ruimte. Maximale groepsgrootte: 8-10 personen.

Andere wensen zijn bespreekbaar in overleg met de gastenzuster.

Gastenprijs voor groepen: Prijzen voor groepen worden in overleg vastgesteld.

Sabbatstijd

We bieden ook de mogelijkheid om bij ons een sabbatstijd door te brengen.

Voor (jonge) vrouwen die zich willen bezinnen op de weg die zij in het leven gaan, of die een pas op de plaats willen maken in hun leven, bestaat er de mogelijkheid om voor langere tijd mee te leven en te werken met onze gemeenschap. Dit houdt in dat je een kamer krijgt binnen het klooster en meedoet met ons ritme van bidden en werken, meditatie en ontspanning. Je kunt begeleid worden door een zuster.

De duur van je sabbatstijd wordt in overleg bepaald. In stilte en gesprek, los van je dagelijkse doen en de vele vormen van afleiding die anders op je af komen, krijg je de kans om de diepte in te gaan. De stilte kan confronterend zijn, maar als je het aandurft kan het een ontdekkingsreis worden naar de kern en de dragende grond van je bestaan.

De sabbatstijd kan zo ook een periode zijn om na te denken over jouw roeping. Waar gaat het in jouw leven werkelijk om, waar liggen je prioriteiten, hoe wil je je leven vormgeven en waardoor laat je je bij dit alles leiden? Het zijn vragen die maar al te snel ondergesneeuwd raken in de drukte van het gewone, dagelijkse leven. Toch zijn het wezenlijke vragen, en het antwoord dat je erop geeft kan heel bepalend zijn voor je leven.

Misschien voel je ook iets voor het religieuze leven en het leven in een gemeenschap.

Voor verdere vragen over de sabbatstijd kun je terecht bij de gastenzuster.