Vieringen

Er is in ons leven veel aandacht voor het liturgisch koorgebed: het zingen van psalmen en het lezen uit de bijbel. Daarnaast hebben we op zondagochtend een Eucharistieviering. Er is ook aandacht voor themavieringen op een aantal zaterdagavonden (zoals in de Advent, 40-dagentijd en met Pinksteren). Wie met ons mee wil vieren is van harte welkom!

Reguliere vieringen

Maandag t/m vrijdag

07.45u  Ochtendviering (di.+ do. met eucharistie)
12.00u  Middagviering
17.00u  Avondviering
21.15u  Dagsluiting

Zaterdag

08.30u  Ochtendviering
12.00u  Middagviering
17.00u  Bespreking zondag evangelie (zie evangelielezen)
18.00u  Meditatieve viering (deze vervalt als er geen evangelielezen is)
21.15u  Dagsluiting

Zondag

07.45u  Ochtendviering
09.30u  Eucharistieviering
17.00u  Avondviering
21.15u  Dagsluiting

Bijzondere vieringen

Vigilievieringen

Voor onze gemeenschap zijn dit vieringen met een bijzonder karakter. Meestal hebben ze een eigen thema. De vorm is wat anders dan gewoonlijk en er zijn elementen zoals extra symbolen en een dans. De vigilievieringen beginnen om 19.30u.

Vieringen van de Goede Week

Zaterdag 13 april
17.00 uur : Vespers aan de vooravond van Palmzondag
19.30 uur : Vigilieviering van de verzoening

Palmpasen, zondag 14 april
9.30 uur : Eucharistie met palmwijding
17.00 uur : Vesperdienst

Witte donderdag, 18 april
(geen vespers)
19.30 uur : Eucharistieviering
met voetwassing

Goede vrijdag, 19 april
15.00 uur : Kruiswegmeditatie (zaaltje)
19.30 uur : Gebedsviering

Stille zaterdag, 20 april
17.00 uur : Vespers
21.00 uur : Paaswake

PASEN, zondag 21 april
10.30 uur : Eucharistieviering

TWEEDE PAASDAG
maandag 22 april
9.30 uur : Gebedsviering