Vieringen

Vanaf 1 oktober zijn onze vieringen weer openbaar.

Er is in ons leven veel aandacht voor het liturgisch koorgebed: het zingen van psalmen en het lezen uit de bijbel. Daarnaast hebben we op zondagochtend een Eucharistieviering. Er is ook aandacht voor themavieringen op een aantal zaterdagavonden.
Wie met ons mee wil vieren is van harte welkom!

Reguliere vieringen

Maandag t/m vrijdag

07.45u  Ochtendviering (di.+ do. met eucharistie)
12.00u  Middagviering
17.00u  Avondviering
21.15u  Dagsluiting

Zaterdag

08.30u  Ochtendviering
12.00u  Middagviering
17.00u  Bespreking zondag evangelie (zie evangelielezen)
18.00u  Meditatieve viering (deze vervalt als er vespers zijn er geen evangelielezen is. Zie onderaan) 
21.15u  Dagsluiting

Zondag

07.45u  Ochtendviering
09.30u  Eucharistieviering
17.00u  Avondviering
21.15u  Dagsluiting

Op sommige zaterdagen zijn er vespers (in plaats van een meditatieve viering). Deze vespers beginnen dan om 17.00u (en niet om 18.00u):
Vespers zijn op:

Bijzondere vieringen

 

Vigilievieringen
Voor onze gemeenschap zijn dit vieringen met een bijzonder karakter. Het gaat om vieringen op de vooravond van een zondag (dat kan ook een feestdag door de week zijn). Ze zijn daardoor een soort voorbereiding op de bijzondere dag en/of bijzondere tijd die erop volgt. Daarom hebben ze ook meestal een eigen thema. De vorm is wat anders dan gewoonlijk en er zijn elementen zoals extra symbolen en een dans. Zo zijn er vigilievieringen op de zaterdagen in de advents- en veertigdagentijd en op de zaterdag voor Pinksteren. De vigilievieringen van de hoogfeesten van Clara en Franciscus noemen we transitusvieringen. Alle vigilievieringen beginnen om 19.30u.

 

Transitusvieringen
Bij de hoogfeesten van Clara en Franciscus is er op de vooravond een bijzondere viering die we transitus noemen; het latijnse woord voor overgang. In die viering staat de overgang van leven naar dood, en van dood naar leven centraal. Want we vieren niet alleen dat Clara en Franciscus met hun levensverhaal een voorbeeld voor ons zijn, maar ook dat zij door hun sterven voor eeuwig mogen leven bij God, de Barmhartige. Tijdens de viering worden daarom niet alleen herinneringen opgehaald aan hun leven, zoals je bij iedereen zou doen die je wilt gedenken. Er wordt ook nadrukkelijk stilgestaan bij de manier waarop zij leefden, en hun leven aan het einde daarvan teruggaven aan hun Schepper.

3 oktober 19.30u   Transitusviering  Hoogfeest van Franciscus

4 oktober 9.30u     Eucharistieviering op het hoogfeest van Franciscus