Vieringen

Er is in ons leven veel aandacht voor het liturgisch koorgebed: het zingen van psalmen en het lezen uit de bijbel. Daarnaast hebben we op zondagochtend een Eucharistieviering. Er is ook aandacht voor themavieringen op een aantal zaterdagavonden (zoals in de Advent, 40-dagentijd en met Pinksteren). Wie met ons mee wil vieren is van harte welkom!

Reguliere vieringen

Maandag t/m vrijdag

07.45u  Ochtendviering (di.+ do. met eucharistie)
12.00u  Middagviering
17.00u  Avondviering
21.15u  Dagsluiting

Zaterdag

08.30u  Ochtendviering
12.00u  Middagviering
17.00u  Bespreking zondag evangelie (zie evangelielezen)
18.00u  Meditatieve viering (deze vervalt als er geen evangelielezen is)
21.15u  Dagsluiting

Zondag

07.45u  Ochtendviering
09.30u  Eucharistieviering
17.00u  Avondviering
21.15u  Dagsluiting

Bijzondere vieringen

Aswoensdag 6 maart

7.45u Ochtendviering
17.00u Vespers met askruis ritueel

Vigilievieringen

Voor onze gemeenschap zijn dit vieringen met een bijzonder karakter. Meestal hebben ze een eigen thema. De vorm is wat anders dan gewoonlijk en er zijn elementen zoals extra symbolen en een dans. De vigilievieringen beginnen om 19.30u.

In de komende 40dagentijd is het thema:
Zie, Ik maak iets nieuws!
Om ons heen hernieuwt het leven zich, al zien we het vaak niet meteen. God herschept de wereld, en wil ook steeds opnieuw met ons beginnen. We worden opgeroepen om ons, telkens weer, om te keren naar het Leven toe.

Data vigilievieringen:

zaterdag 9 maart
zaterdag 16 maart
zaterdag 23 maart
zaterdag 30 maart
zaterdag 6 april

Op ZATERDAG 13 APRIL is er om 19.30u een boeteviering ter voorbereiding op de Goede Week.


Binnenkort komen hier ook de tijden van de vieringen in de Goede Week te staan.