Nieuw lesblok

Nieuw lesblok: Wijsheid uit mystiek en spiritualiteit In mei en juni zal zr. Beatrijs Corveleyn lessen verzorgen waarin een kennismaking met inspirerende schrijvers uit de christelijke spiritualiteit centraal zal staan. Voor meer info zie de flyer: teksten uit...

Lees meer

Vieringen van de Goede Week

Vieringen van de Goede Week Zaterdag 13 april 17.00 uur : Vespers aan de vooravond van Palmzondag 19.30 uur : Vigilieviering van de verzoening Palmpasen, zondag 14 april 9.30 uur : Eucharistie met palmwijding 17.00 uur : Vesperdienst Witte donderdag, 18 april (geen...

Lees meer

Meditatie in de Bron

Herademen in stilte. Vanaf februari kunt u op donderdagavonden weer komen mediteren, onder begeleiding van Karina Aarts. Voor meer informatie zie de flyer. Flyermeditatiebron...

Lees meer

Drie clarissen verhuisd naar ’s-Hertogenbosch

Op maandag 26 november jl. zijn drie clarissen vanuit 'De Bron' in Nijmegen verhuisd naar Stadsklooster San Damiano in Den Bosch. Vanaf 27 november verzorgen zij daar dagelijks het middaggebed en de dagsluiting naast het morgengebed en de vespers die er al dagelijks...

Lees meer

Inkleding Esther Disveld

Op 24 oktober jongstleden is Esther Disveld opgenomen in de Orde van de heilige Clara. In een besloten viering ontving ze het habijt en kreeg ze een nieuwe naam: Irene. Zuster Irene begint nu aan haar noviciaat dat minimaal twee jaar zal...

Lees meer