Hoogfeest van Clara

10 en 11 augustus vieren we weer het hoogfeest van Clara van Assisi. Als thema hebben we dit jaar gekozen voor 'zacht en moedig'. Van Clara werd gezegd dat zij zachtmoedig was, in haar doen en laten en in haar spreken. Ook over Jezus staat geschreven dat hij...

Lees meer

Lesblok najaar

Nieuw lesblok: Samen teksten lezen uit de christelijke mystiek In het najaar zal zr. Beatrijs Corveleyn opnieuw lessen begeleiden. Ditmaal worden er mystieke teksten van christelijke schrijvers gelezen. Wie interesse heeft is van harte welkom. Voor meer info zie de...

Lees meer

Lichtvoetig weekend

In september is er weer een lichtvoetig weekend voor jonge mensen tussen de 25 en 45 jaar. Het thema is dit jaar: 'Dank je wel ? Dankbaar voor het onverwachte'. Voor meer info zie de flyer.  LvW - Flyer 2019

Lees meer

Drie clarissen verhuisd naar ’s-Hertogenbosch

Op maandag 26 november jl. zijn drie clarissen vanuit 'De Bron' in Nijmegen verhuisd naar Stadsklooster San Damiano in Den Bosch. Vanaf 27 november verzorgen zij daar dagelijks het middaggebed en de dagsluiting naast het morgengebed en de vespers die er al dagelijks...

Lees meer

Inkleding Esther Disveld

Op 24 oktober jongstleden is Esther Disveld opgenomen in de Orde van de heilige Clara. In een besloten viering ontving ze het habijt en kreeg ze een nieuwe naam: Irene. Zuster Irene begint nu aan haar noviciaat dat minimaal twee jaar zal duren.

Lees meer